کتاب

به بهانه هفته کتاب :

 

            ای باغ پر سخاوت اندیشه های ناب

                                                                پنهان به برگ برگ تو  اعجاز  آفتاب

          جان من و تو یک نفس زهم جدا مباد

                                                            ای خوب جاودانه ای دوست ای کتاب

 

                                                 فریدون مشیری

/ 0 نظر / 17 بازدید