خیابان بهبودی

حال خیابان بهبودی  به وخامت گرایید !

امروز در خبرها عنوان شد که خیابان بهبودی تهران ( تقاطع خ آزادی نرسیده به یادگار )

 به نام یکی از نزدیکان رضا شاه پهلوی نامگذاری شده است و در واقع بهبودی یکی از

 درباریان و نزدیکان خاندان پهلوی بوده که به دلیل اقامت در این خیابان و خدماتی که

 انجام داده است , خیابان را به نامش ثبت کرده اند .( حدود 60 سال پیش )

یکی از اعضای شورای شهر تهران ضمن تایید این مطلب عنوان کرد : نام خیابان بهبودی

 به زودی تغییر خواهد کرد .

من فکر میکردم بهبودی اسم یک شهید است .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید