گاهی ...

  گاهی گمان نمی کنی ولی می شود

                                                                   گا هی نمی شود که نمی شود

  گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

                                                                 گاهی نگفته قرعه به نام تومی شود

  گاهی گدای شهری و بخت با تو یارنیست

                                                                 گاهی تمام شهر گدای تو می شود

/ 0 نظر / 16 بازدید