جایگاه کودک ، ترتیب ولادت ( روان شناسی )

این مطلب از فصل سوم ( درمان های روان پویشی )کتاب نظریه های روان درمانی اثر :پروچاسکا و نورکراس برداشت شده است .

جایگاه کودک در مجموعه خانواده - ترتیب ولادت یا جایگاه ترتیبی - تاثیر بسیار مهمی بر سبک زندگی او دارد .برای مثال فرزند میانی بیشتر احتمال دارد سبک زندگی جاه طلبانه ای برگزیند و تلاش کند تا از همشیر بزرگترش پیش بیفتد .

فرزندان دوم بویژه سرکش اند(سالوی 1996). فرزند بزرگتر با تجربه اجتناب ناپذیر عزل شدن از جایگاه خود به دست فرزند جدیدی که در کانون توجه خانواده است ، روبه رو میشود.

ازدست دادن جایگاه و توجه ومحبت بلامنازع موجب احساس آزردگی و انزجار میشودکه جزیی از رقابت همشیر هاست .فرزند بزرگتر بیشتر تمایل دارد به گذشته نگاه کند  ، موقعی که رقیبی نداشت ، و احتمالا" سبک زندگی محافظه کارانه تری در پیش می گیرد.

فرزندان آخر خانواده همشیر های بزرگتری دارند که نقش پیشگامان محرک پیشرفت رااجرا می کنند .فرزندان آخر هیچ گاه تجربه از دست دادن توجه به خاطر یک جانشین را ندارند وبه احتمال زیاد انتظار دارند مثل شاهزاده ها زندگی کنند .

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید