/ 4 نظر / 33 بازدید

ببین خیلی سایت ........ داری جمع کن بابا

فکر کنم دولت اصلاحات بهت خوب میرسه آره خیلی نفهمی جمع کن فکر میکنی سایت خوب درست کردی نه

فقط لبیک یا خامنه ای

yase kabood

[نیشخند] محبوبیتو اگه ازخدا نگیری تهش رسواییه