مقایسه

به نظر شما این درسته که کرایه تاکسی رو با نیویورک و هزینه بنزین رو با لندن

 مقایسه کنیم و بعدحقوق و مزایای کارگرو کارمند را با گینه بیسائو و سنگال ؟!!

 

به نظر شما درسته بگیم 40 سال پیش اینقدر مدرسه بود ، اینقدر کارخونه و...

وحالا اینقدر اضافه شده !!

 به همین برکت به نظر من که درست نیست ...

/ 0 نظر / 15 بازدید