بابک زنجانی

روز  22 مهر 92 در مورد بابک زنجانی یادداشتی نوشتم ، جوان مولتی میلیاردری

 که بدون هیچ سرمایه ای به ثروت افسانه ای دست یافته است .

در تکمیل اون مطلب عرض کنم که دیروز عصر بابک زنجانی بازداشت و به زندان

 اوین منقل شد .

چشم زدم بنده خدا رو .

/ 2 نظر / 17 بازدید
طیبه

va chera

tayeb

[متفکر]