روان شناسان

 همه روان شناسان شاهد زندگی های پر شوری بوده اند که به کلی تضعیف

 شده و جز بی حوصلگی کسالت آور چیزی از آنها نمانده است .

                                                                                          پروچاسکا

                                                                                 نظریه های روان درمانی

/ 0 نظر / 17 بازدید