به ما ربط دارد ...

اگر کسی شلوار جین و کفش مردانه میپوشد به ما ربطی ندارد .

اگر زنی با کفش پاشنه بلند برای پیاده روی آمد به ما ربطی ندارد .

اگر پسری زیر ابروی خود را برداشت به ما ربطی ندارد .

اگر کسی لباسی با طرح خاص به تن کرد به ما ربطی ندارد .

اگر در خانه همسایه رفت آمد زیاد است ولی مزاحم ما نیستند به ما ربطی ندارد .

اگر کسی روی بدنش خالکوبی میکند به ما ربطی ندارد .

اگر کسی اضافه وزن دارد و اندامش متناسب نیست به خودش ربط دارد .

اگر کسی به سبک خاصی از موسیقی گوش میدهد به ما ربطی ندارد .

 

                      اما اگر کسی نیازمند کمک است به ما ربط دارد .

بیاموزیم که به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم و از قضاوت و دخالت بی جا در

                                       زندگی انسانها اجتناب کنیم .

 

/ 0 نظر / 19 بازدید