اندر آداب معاشرت ( سری ششم )

@ همواره همسر خود را در تن کردن کت یا اورکتش کمک کنید ، این عمل ساده

   موجب برقراری ارتباطی محترمانه میشود .

هرگاه خانمی نزدیک میز غذا آمد و یا در اماکن و وسایل نقلیه عمومی  وارد شد

 و صندلی خالی موجود نبود ، یک آقا باید برخیزد و جای خود را به ایشا ن تقدیم

کند .

/ 0 نظر / 18 بازدید