فیس بوک

دکتر صادق زیبا کلام

استاد دانشگاه تهران در نامه ای سرگشاده خطاب به آیت ا... العظمی مکارم شیرازی

خواستار بیان دلایل اشکال استفاده از فیس بوک شد .

ایشان در این نامه سرگشاده  که در صفحه فیس بوک نیز تصویر آن درج شده است ، از

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی درخواست نموده اند دلایل شرعی ، فقهی و حقوقی اشکال

استفاده از فیس بوک بیان  شود .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید