سبزوسواس پس از ترسهای مرضی ( فوبی ها ) , اختلالات وابسته به مواد مخدر و اختلالات افسردگی چهارمین بیماری شایع روحی - روانی تلقی میشود . حدود 5% از جمعیت 15 تا 64 سال کشور به این بیماری مبتلا هستند .

متفکر عوامل زیست شناختی و بیولوژیک نظیر ناقل های عصبی  , عوامل ژنتیکی , عملکرد مغز , عوامل رفتاری بر اساس نظریه های یادگیری , شرطی شدن و عوامل روانی اجتماعی نظیر عوامل شخصیتی که افراد صفات وسواس را قبل از بروز بیماری از خود نشان میدهند , از مهمترین عوامل بیماری وسواس می باشند .

ناراحت درمان اختلال وسواس با توجه به مدت زمان بروز اختلال وشدت بیماری در افراد متفاوت است . این بیماری پیش آگهی خوبی به درمان ندارد و درمان آن ممکن است سالها طول بکشد .

متفکردارو درمانی اولین قدم برای کاهش بیماری وسواس میباشد و در کنار آن درمانهای روان شناختی نظیر  : رفتار درمانی , روان درمانی بینش گرا و روان درمانی حمایتی تا حد زیادی باعث کاهش و بهبود علایم بیماری در فرد مبتلا به وسواس میشود .

بازندهاین بیماری در صورتی ادامه می یابد و تشدید میشود که به نداهای درونی آن مبنی بر تکرار عمل , دقت بی مورد و قضاوت غیر منطقی و افراطی نسبت به امور  , پاسخ مثبت عملی  داده شود .

بهترین روش رفتار درمانی در مبتلایان به وسواس بی توجهی به پیام های فکری و پاسخ ندادن عملی به آن می باشد و اگر بیماران مدتی این روش را بصورت عملی انجام دهند از شدت وسواس آنها کاسته می شود .

 

از : سایت وزارت بهداشت ( وب دا ) , دکتر سید کمال صولتی دهکردی .